RSS
 

Krowy mleczne

W okresie letnim krowy można wyprowadzać na pastwisko, co jest najkorzystniejsze. Okres przebywania krów na pastwisku należy ograniczyć do 8 godzin dziennie, dążąc do tego, aby wypas przeprowadzać możliwie jak najwcześniej rano o świcie i powtórnie po południu aż do zmroku. Należy też dostarczać wodę i lizawki. W tym okresie można bardzo ograniczyć dawki pasz treściwych, stosując je jedynie dla krów wysokomlecznych. Daje się wtedy głównie pasze wysokoenergetyczne, jak np. suszone wysłodki, susz z buraków cukrowych, ziemniaków, śruty zbożowe. Innym rodzajem żywienia krów latem jest żywienie zielonkami uprawianymi w polu. Zielonki zadaje się 2 lub 3 razy dziennie, stosując dawkę ok. 60 kg dziennie. Zielonki powinny być świeże. Przy żywieniu zielonkami wysokobiałkowymi z roślin strączkowych i motylkowych należy stosować dodatek kiszonek zawierających dużo cukrowców, np. kiszonka z kukurydzy.

W okresie jesiennym, do zielonek i traw, konieczne są dodatki pasz węglowodanowych w postaci roślin okopowych lub kukurydzy z kolbami.

W okresie zimy organizacyjnie łatwiej jest stosować indywidualne żywienie każdej krowy zależnie od jej potrzeb, co jest trudniejsze w okresie letnim, gdy w zasadzie dawek zielonek się nie normuje. Dlatego np. krowy wycielone w okresie żywienia zimowego dają więcej mleka, mają prawidłowy przebieg laktacji. Przy żywieniu zimowym należy dążyć do stosowania możliwie tego samego zestawu dawki paszowej przez jak najdłuższy okres. Uzyskujemy wtedy największą strawność paszy. Najlepiej jest zadawać jednocześnie 2 rodzaje kiszonek: wysokobiałkową, np. sianokiszonkę (15-20 kg), oraz kiszonkę zawierającą cukrowce, np. z kukurydzy (15 kg), siana (3-6 kg). Dla krów bardziej mlecznych dodaje się rośliny okopowe lub wysłodki i pasze treściwe wysokobiałkowe. Rośliny okopowe działają dietetycznie, dostarczają cukrowców, które przyczyniają się do lepszego trawienia wysokobiałkowych pasz treściwych.

W okresie zasuszenia (8 tygodni przed porodem) krowom podajemy około 1/3 normalnej dawki pokarmowej. Zmiany należy przeprowadzić łagodnie, ale w stosunkowo krótkim czasie. Najpierw odejmuje się z jej dawki pasze działające mlekopędnie, a więc takie pasze soczyste, jak okopowe, kiszonki, zielonki. Stosuje się wtedy większą ilość pasz objętościowych suchych, a zwłaszcza dobrego siana.

Dodaj komentarz